Preču atgriešanas noteikumi

Preču atgriešanas noteikumi:

 
  • Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumupar preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kadpārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgopreci/ lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajātermiņā;

  • Prasījums jāiesniedz divu mēnešulaikā no dienas, kad patērētājs atklājis neatbilstību;
 
  • Pārdevēja sniedz atbildi/ piedāvājumurisinājumam – 15 darbdienu laikā;

  • Pasta izdevumi tiekatgriezti tikai tajā gadījumā, ja pircējs ir saņēmis brāķētu preci. Citosgadījumos pasta izdevumi netiek segti.

  • Mainīt vai atgrieztpreci ir iespējams 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas datuma;

  • Atgrieztajai precei jābūt tās sākotnējam, oriģinālajam izskatam, jābūt ar birku, oriģinālo iepakojumu unbez lietošanas, nēsāšanas, mazgāšanas un/vai demontāžas pazīmēm;
 


Atgriešanas process (Atteikuma tiesības):

 
1. Iesniegums
 
Pircējs aizpilda iesniegumu pārdevējam. Veilapa pieejama ( PDFDOC, )

Aizpildīšanas paraugs


!!! Iesniegumā norādiet precīzu rēķina/pasūtījuma numuru,datumu vai pievienojiet EKA čeka kopiju ar saskatāmu numuru un datumu
!!! Ja prasījumā pieprasat naudas atmaksu, tad lūdzamnorādīt precīzu bankas konta numuru uz kuru nauda pārskaitāma
 
Iesniegumu nosūta uz epasta adresi orders@automotoshop.lv
 
 
2. Pārdevēja sniedz atbildi/ piedāvājumurisinājumam – 15 darbdienu laikā;
 
3. Pēc pārdevēja atbildes saņemšanas, pircējs atgriežamopreci par saviem līdzekļiem nosūta uz OMNIVA pakomātu
 
Rīgas T/C Alfapakomāts
Rīga
Brīvības iela 372, Rīga
Pro tehnika SIA
40003498573
Tālrunis: 26444904
 
 
!!! Pirms preces nosūtīšanas pārliecinaties, ka preceatbilst garantijas nosacījumiem, tāssākotnējam, oriģinālajam izskatam, ir ar birku, oriģinālo iepakojumu un bez lietošanas, nēsāšanas,mazgāšanas un/vai demontāžas pazīmēm.
 
 
4. Pēc preces saņemšanas pārdevējsne vēlāk kā 15 dienu laikā izdara vienu no sekojošām darbībām atkarībā nopircēja pieteiktā prasījuma:
4.1. pārskaita naudas summu, ko pircējssamaksājis par preci  neieskaitotpiegādes maksu uz pircēja norādīto bankas kontu
4.2. nosūta pircējam rēķinu par pircējaizvelēto piegādes veidu un pēc apmaksas saņemšanas, nosūta apmaiņas preci uzpircēja iesniegumā norādīto adresi
4.3. ja atgriestā prece un/vai tāsiepakojums neatbilst garantijas noteikumiem vai preču atgriešanas noteikumiem,nosūta pircējam attiecīgu informāciju. Šajā gadījumā atpakaļsūtīšanas izdevuminetiek apmaksāti.
 
 

Atgriešanas process (precēm ar ražošanas defektu):

 
1. Iesniegums
 
Pircējs aizpilda iesniegumu pārdevējam. Veilapa pieejamaŠEIT
!!! Iesniegumā norādiet precīzu rēķina/pasūtījuma numuru,datumu vai pievienojiet EKA čeka kopiju ar saskatāmu numuru un datumu
!!! Ja prasījumā pieprasat naudas atmaksu, tad lūdzamnorādīt precīzu bankas konta numuru uz kuru nauda pārskaitāma
 
Iesniegumu nosūta uz epasta adresi orders@automotoshop.lv
 
Ja atgriešanai tiek pieteiktas brāķētas preces, tadiesniegumam vēlams pievienot preces fotogrāfijas akcentējot brāķēto apgabaluvai atbilstoši kavalificēta servisa atzinumu par  ražošanas defektiem
 
2. Pārdevēja sniedz atbildi/ piedāvājumurisinājumam – 15 darbdienu laikā;
 
3. Ja preci nepieciešams atgriest, lai izdarītu defektaesamības ekspertīzi; nosūtītu apmaiņai ražotājam vai citu iemeslu dēļ, tadpārdevējs par to informē pircēju un pircējs atgriežamo preci par saviemlīdzekļiem nosūta uz OMNIVA pakomātu
 
Rīgas T/C Alfapakomāts
Rīga
Brīvības iela 372, Rīga
Pro tehnika SIA
40003498573
Tālrunis: 26444904
 
!!! Brāķētas preces nosūtīšanas gadījumā - OMNIVA sūtījumaapmaksas summu apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam pievienot sūtījumam vainosūtīt epastā uz orders@automotoshop.lv. Šī summa tiks atmaksāta pircējam, ja precei tiks apstiprināts ražošanasdefekts.
 
!!! Pirms preces nosūtīšanas saistībā ar preces ražošanasdefekta pieteikumu, lūdzu pārliecinaties, ka esat rūpīgi izlasījis preceslietošanas instrukciju un lietojis preci stingri saskaņā ar instrukciju.Pārliecinaties, ka prece atbilst garantijas nosacījumiem, tās sākotnējam, oriģinālajamizskatam, ir ar birku, oriģinālo iepakojumu un bez lietošanas, nēsāšanas,mazgāšanas un/vai demontāžas pazīmēm.
 
 
4. Pēc preces saņemšanas pārdevējsne vēlāk kā 15 dienu laikā izdara vienu no sekojošām darbībām atkarībā nopircēja pieteiktā prasījuma un ekspertīzes rezultātiem:
4.1. ja apstiprināta ražošanas defektaesamība, pārskaita naudas summu, ko pircējs samaksājis par preci un precesatgriešanas OMNIVA izdevumus  saskaņā arpircēja iesniegto kvīti uz pircēja norādīto bankas kontu
4.2. ja apstiprināta ražošanas defektaesamība, nosūta pircējam apmaiņas preci uz pircēja iesniegumā norādīto adresi
4.3. ja ražošanas defekta esamības navapstiprināta vai prece un/vai tās iepakojums neatbilst garantijas noteikumiemvai preču atgriešanas noteikumiem, nosūta pircējam attiecīgu informāciju. Šajāgadījumā piegādes izdevumi netiek apmaksāti.
 

Saistītā informācija:

PTAC
Likumi.lv